Načítám...

Speciální dodávky technologií

Stroje s certifikací ATEX

Speciální stroje do prostředí s nebezpečím výbuchu, ochranné systémy zamezují vzniku výbuchu a tím poškození zdraví.

Mlýnské sroje

Stroje a zařízení pro technologii mlýnů. Díly PROKOP a TMS Pardubice. Realizace rekonstrukcí mlýnů a repasí stávajících strojů.

Stroje pro kafilérie

Stroje se speciální úpravou pro zpracování kafilérní moučky, se využívájí pro drcení (šrotování), prosévání a míchání podobných materiálů v kafilériích.

Šrotovací linky

Technologie skládaná na základě požadavků zákazníka, určená pro šrotování surovin jako jsou obiloviny, odpady apod.

Nástřik oleje do míchačky

Nástřik oleje do míchaček se využívá při výrobě krmných směsí a následného nástřiku různých olejů, tuků apod.

Zauhlování kotlů

Šnekové a korečkové dopravníkové systémy pro plnění kotlů na uhlí, peletky atd., a následný odvod popílku od kotle na tuhá paliva.

Ocelové konstrukce

Komplexní dodávka včetně projektu, statického výpočtu, výroby a montáže. Výroba přesně dle požadavků zákazníka, možnost zaslání 3D návrhu.