Načítám...

Posklizňové linky

TAURUS , s.r.o., Chrudim je tradičním ryze českým výrobcem strojů a kompletních technologických celků pro posklizňové zpracování obilovin, skladování komodit, čištění obilovin a dopravníkové systémy. Realizace posklizňových linek je kompletní, včetně projektu, montáže technologie, elektroinstalace, řídících systémů až po zaškolení obsluhy. V tomto oboru firma působí již od roku 1992.
Obilní sila SYMAGA zajišťují kvalitní skladování obilovin a komodit v pozinkovaných silech, která jsou s rovným dnem nebo s výsypkou. Sila jsou vyráběna z hladkých nebo vlnitých plechů a jsou určeny pro venkovní použití. Realizace je možná jako silo samostatné nebo jako baterie sil. Kapacita se pohybuje od 60 do 20 000 tun, průměr sila pak od 4 do 32 metrů.

Rekonstrukce stávajících objektů

Vzhledem k velké poptávce, společnost TAURUS nabízí také rekonstrukce a modernizace stávajících posklizňových linek, kde je možné využít stávající technologii (např. sila, zásobníky, čističky, sušárny apod.). Při modernizace linky dochází k velkým energetickým úsporám.
 • PŘÍJEM - příjmové koše, příjmové dopravníky, obilní sila SYMAGA, skladovací zásobníky
 • PŘEDČIŠTĚNÍ A ČIŠTĚNÍ - čistička obilovin TO, čističky zrnin MAROT, čistící stroje PETKUS
 • SUŠENÍ - sušárny LAW, STELA
 • PROVZDUŠŇOVÁNÍ - ventilátory, provzdušňovací jehly
 • SKLADOVÁNÍ - obilní sila SYMAGA, skladovací zásobníky
 • EXPEDICE - šnekové dopravníky, reldery, elevátory, expediční zásobníky

Fotogalerie

Posklizňová úprava zrnin - jednotlivé sekce

 • Příjem - sklizený produkt je pomocí příjmového koše a následného dopravníku dopraven do zásobníků, tímto je zajištěna plynulá sklizeň úrody a naskladnění před samotnou posklizňovou úpravou.
 • Předčištění - odstranění nečistot, zlomků zrn, plevelných semen atd. Vlhkost předčištěného obilí určeného ke skladování může být maximálně 15%.
 • Sušení - energeticky a technologicky náročný proces. Proces se může několikrát opakovat, v závislosti na vlhkosti zrna.
 • Provzdušňování (aktivní větrání) - využívá se při nižší vlkosti sklizeného zrna (do 18%), tento proces probíhá pomocí roštů s ventilátory, kdy je provětrávána celá masa zrnin.
 • Skladování - pro skladování komodit se využívají buď hranaté skladovací zásobníky (tzv. baterie zásobníků) nebo pozinkovaná obilní sila s rovným dnem nebo s výsypkou.
 • Expedice - podjezdové expediční sila z prolamovaných plechů, jejich kapacita se pohybuje od 25 do 100 t. S pomocí ovládaných hradítek pod výpadem lze dosáhnout přesného plnění vozidel s přesností až 15 kg.

Naši partneři

Vybraní partneři se kterými spolupracujeme.