Načítám...

Stroje pro kafilérie

TAURUS , s.r.o., Chrudim je tradičním ryze českým výrobcem technologií pro kafilérie, kde se neškodně odstraňují odpady živočišného původu, zkažené maso, uhynulá zvířata a především pro lidskou výživu nevyužívané části zvířat porážených na jatkách. Solidifikace odpadů je technologický proces úpravy odpadů, spočívající v jejich stabilizaci vhodnými přísadami, které sníží možnost vyluhování nebezpečných prvků a sloučenin z matrice odpadu.
 • drcení a mletí materiálu na menší části
 • lisování masokostní kaše - produkt živočišná (masokostní) moučka
 • mletí masokostní moučky
 • prosévání masokostní moučky
 • vážení, míchání, dopravní cesty pro kafilerie

Stroje pro kafilérie

 • šrotovníky kafilerní moučky
 • prosévačky kafilérní moučky
 • míchačky kafilérní moučky

Technologické linky pro zpracování biologických odpadů v biostanicích

 • příjem suroviny do zásobníku
 • detekce a odstranění železných a neželezných kovů
 • rozmělnění (nadrcení) a následná doprava suroviny k dalšímu zpracování
 • hygienizace suroviny a doprava hygienizované suroviny k dalšímu zpracování

Technologické linky pro zpracování odpadů v kafilériích, solidifikace a stabilazce odpadů

 • příjem, meziskladování a předúprava
 • strojovna - sterilizace, sušení a lisování
 • tukárna - úprava a skladování tuku
 • moučkárna - úprava mouček, jejich skladování a expedice
 • vzduchotechnika a půdní filtry
 • ČOV - úprava znečištěné vody

Fotogalerie

Naši partneři

Vybraní partneři se kterými spolupracujeme.