Načítám...

Stroje s certifikací ATEX

TAURUS , s.r.o., Chrudim vyrábí a dodává speciální zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu (exové prostory). Hořlavé prachy vznikající uvnitř průmyslových zařízení mohou způsobit výbuch. Ochranné systémy zamezují vzniku výbuchu a tím poškození zdraví, smrti a poškození nebo zničení zařízení. Stroje jsou určeny pro použití v prostředí nebezpečí výbuchu hořlavých prachů dle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003Sb.), zabraňující vytváření iniciačních zdrojů, nebo identifikaci iniciačních zdrojů a současné vypnutí technologického zařízení. Dodávky strojů jsou včetně montáže, uvedení do provozu, záručního a pozáručního servisu a revize zařízení.

Stroje do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • Dopravníky
 • Třídiče a prosévačky
 • Šrotovníky
 • Míchačky a míchací zařízení
 • Magnetické separátory

Služby

 • projektová činnost, zpracování investičního a technologického zadání
 • zajištění zhotovení projektů technologických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • zpracování protokolu o určení prostředí technologického zařízení zvláště se zaměřením do prostředí s nebezpečím výbuchu dle ČSN EN 1172-1, 406/2004 Sb., ATEX 1999/92EC a dle platných norem ČSN EN

Fotogalerie

Pouze nové stroje jsou jsou konstruovány dle norem vycházejících ze směrnice 94/9/EC (notifikovaných do zákonů a vyhlášek ČR). Použité stroje, repasované stroje, upravované stroje či dozbrojované stroje dle těchto norem jsou považovány za stroje nové dle 94/9/EC a jako nové stroje podléhají dodání veškeré dokumentace pro nové stroje to je:
 • prohlášení o shodě
 • návod k používání technické podmínky stroje doplněné o závažné skutečnosti týkající se výbušného prostředí
 • výrobní štítek s ex náležitostmi a identifikačními údaji výrobce
 • výrobní dokumentaci s ex náležitostmi
 • u EX II 1D Šrotovníky, Vertikální mlýny, kde uvnitř je vnitřní prostředí je zóna 20 je třeba doložit tlakovou odolnost
U těchto strojů je třeba použít speciálně zkonstruovaný plášť s tlakovou odolností, nelze repasovat stávající pláště nejsou na to konstruovány takže nestačí tlakový výpočet od statika, ale komplexně zpracovat výrobní dokumentaci se všemi niancemi pro vlastní šrotování a se zohledněním požadavků dle ATEX 94/9/EC , kterou vlastí pouze výrobce a nepřenechává jiným dodavatelům nebo výrobcům. Na výrobní dokumentaci se vztahují zákony a normy ČR viz. zákon 22/1997 Sb.
Všechna zařízení a ochranné systémy musí mít čitelně a trvanlivě vyznačeny přinejmenším tyto údaje:
 • název a adresu výrobce (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo)
 • označení CE
 • označení série nebo typu
 • sériové číslo, pokud existuje
 • rok výroby
 • specifické označení ochrany proti výbuchu (viz obr.) doplněné o symbol skupiny a kategorie zařízení
 • Pro zařízení skupiny II písmeno "G" (pro výbušnou atmosféru tvořenou směsí vzduchu s plyny, parami nebo mlhami) nebo písmeno "D" (pro výbušnou atmosféru ve formě prachovzdušné směsi).
Dále, pokud je to nutné, musí být rovněž vyznačeny všechny zařízení pro:

"NEBEZPEČÍ VÝBUCHU HOŘLAVÝCH PRACHŮ" zóny : 20,21,22 Zařízení EX II 1D , EX II 2D, EX II 3D

Naši partneři

Vybraní partneři se kterými spolupracujeme.