Načítám...

Máte zájem o vyprazdňovací zařízení ?

Vyprazdňovací zařízení

Vyprazdňovací zařízení vyrobené firmou TAURUS , s.r.o., Chrudim je stroj určený k vyprazdňování těžko sypných materiálu (produktů) ze zásobníku a sil s kuželovou výsypkou o průměru 1,5 až 4,2 m, do technologických celků pro zpracování živočišných odpadu. Samospádem a pomocí šnekového bourače klenby je surovina dopravena do prostoru válcového rotoru, který otáčivým pohybem vyhazuje surovinu do výpadu. Pohon zajišťuje přírubová násuvná převodovka.

Zařízení není určeno k dávkování produktů!

Vyprazdňovací zařízení

Ochranný systém svou konstrukcí rotoru a skříně odolných tlakovému rázu výbuchu, zabrání přenosu nebezpečných účinků výbuchu, plamene a jisker, do tlaku p red.max v obou směrech oddělovaných prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů. Stroj je ochranným systémem dle čl. 9 směrnice 94/9/EC a je vyroben v souladu s nařízením vlády 23/2003 Sb, EN 13463-1, 13463-5, EN 15089, pr EN 14460.

Na přání je možno dodat stroje s:

certifikaci ATEX II3D T4

certifikaci ATEX II2D T4