Úvodní stránka
NAPSAT POPTÁVKU OBJEDNÁVKA
Technologie
Produkty
Náhradní díly

Speciální dodávky technologií


Stroje a zařízení s certifikací ATEX 

Speciální stroje do prostředí s nebezpečím výbuchu, ochranné systémy zamezují vzniku výbuchu a tím poškození zdraví.


Mlýnské stroje 

Stroje a zařízení pro technologii mlýnů. Díly PROKOP a TMS Pardubice. Realizace rekonstrukcí mlýnů a repasí stávajících strojů.


Stroje pro kafilérie 

Stroje se speciální úpravou pro zpracování kafilérní moučky, se využívájí pro drcení (šrotování), prosévání a míchání podobných materiálů v kafilériích.


Šrotovací linky 

Technologie skládaná na základě požadavků zákazníka, určená pro šrotování surovin jako jsou obiloviny, odpady, sůl, cukr, koření, krev, čokoládové boby, sušené houby atd.


Nástřik oleje do míchačky (tukování) 

Nástřik oleje do míchaček se využívá při výrobě krmných směsí a následného nástřiku různých olejů, tuků apod. Speciálním typem nástřiku je nástřik přímo na hotové granule.


Zauhlování kotlů 

Šnekové a korečkové dopravníkové systémy pro plnění kotlů na uhlí, peletky atd., a následný odvod popílku od kotle na tuhá paliva.


Ocelové konstrukce 

Komplexní dodávka včetně projektu, statického výpočtu, výroby a montáže. Výroba přesně dle požadavků zákazníka, možnost zaslání 3D návrhu.