Načítám...

Příjmové koše

Příjmový koš slouží k příjmu sypkých materiálů (komodit) v posklizňových linkách a výrobnách krmných směsí. Najčastějším typem jsou příjmové koše přejezdné, ty je možné zabudovat ve stávajícím objektu či nové hale. Přejezdný příjmový koš se skladá z masivního přejezdného roštu a ocelových splach ústících do vynášecích dopravníků (příjmové redlery, šneky, elevátory). Dalšímy typy přijmových košů jsou koše polopřejezdné, nepřejezdné a příjem řešený násypkou.

Rozměry koše, jeho hloubka, případně typ je volen dle požadavků zákazníka. Možnost osazení přijmového koše je předmětem projektové dokumentace.