Načítám...

Šrotovník s automatickým upínáním sít

25. ledna 2021

Vertikální mlýn nové generace VM 90e, vyrobený firmou TAURUS, s.r.o., Chrudim je stroj určený pro mletí obilnin, při čemž je mletý materiál drcen údery mlecích těles s vysokou obvodovou rychlostí a třením o vnitřní povrch sítového koše. Nově vyvinutý šrotovník umožňuje automatickou, vysoce funkční a bezpečnou výměnu síta během provozu technologie a možnost sběru a on-line automatického zpracování dat.

Automatického upínání síta je řešeno pomocí elektrické zvedací soustavy a umožňuje z velínu kontrolovat stav stroje a díky instalované vizualizaci kontrolovat, zda je proces výměny síta ukončen, dveře stroje uzavřeny a může dojít ke spuštění stroje. Součástí vývoje bylo vybavení stroje bezpečnostním zařízením pro otevírání otvoru/dveří šrotovníku se zpětnou vazbou pro zvýšenou bezpečnost.

Vyrobený prototyp inovovaného vertikálního mlýna VM 90e je unikátní oproti jiným řešením především v těchto oblastech:

  • Nově vyvinutý systém automatického upínání síta
  • Bezpečnostní zařízení pro otevírání otvoru/dveří šrotovníku
  • Snadný přístup a proces výměny rotoru šrotovníku, vyšší bezpečnost práce, snadná manipulace
  • Inovativně řešená výpadová část výsypky, nedochází k ucpávání během mletí, snadné čištění
  • Zapojení jednotlivých komponent a prvků snižujících vibrace
  • Snížená hmotnost technologie při současném zachování funkčních charakteristik
  • Součástí výrobního procesu je kvalitní a efektivní spojování strojních součástí pomocí svarových spojů zajišťující bezporuchovost provozu technologie
  • Schopnost zapojení do technologií zemědělství 4.0 a automatizace v zemědělství, stavebnictví a dalších oborech (možnost sběru a on-line automatického zpracování dat, získaná data lze maximálně využít data a napojit technologie na podnikové IT systémy, je tak umožněna realizace fyzického systému s automatickým řízením autonomních subsystémů)

 

Parametry a funkce obdobných šrotovníků nabízených u konkurenčních firem

Parametry a funkce inovovaného vertikálního šrotovníku VM 90e

Absence automatického upínacího systému síta šrotovníku

Automatické upínání síta pomocí elektrického zvedacího systému

Absence bezpečnostního zařízení pro otevírání otvoru/dveří šrotovníku

Bezpečnostní zařízení pro otevírání otvoru/dveří šrotovníku

Horší přístup a proces výměny rotoru šrotovníku, vysoké nároky na fyzickou zdatnost pracovníků údržby

Snadný přístup a proces výměny rotoru šrotovníku, vyšší bezpečnost práce, snadná manipulace

Nevhodně řešená (neergonomická) výpadová část výsypky, během mletí může docházet k ucpávání materiálu, horší dostupnost pro čištění

Inovativně řešená výpadová část výsypky, nedochází k ucpávání během mletí, snadné čištění

Vysoké vibrace strojů a tím i celé výrobní linky

Zapojení jednotlivých komponent a prvků snižujících vibrace

Nevhodná ergonomie systému otvírání/zavírání dveří

Inovativní otvírání/zavírání dveří

Vysoká hmotnost technologie

Snížená hmotnost technologie při současném zachování funkčních charakteristik

Součástí výrobního procesu je použití šroubované nádoby, což má za následek vibrační povolování šroubů (nutnost časté údržby) a vysokou prašnost (způsobenou průchodem materiálu mezerami ve stroji)

Součástí výrobního procesu je kvalitní a efektivní spojování strojních součástí pomocí svarových spojů zajišťující bezporuchovost provozu technologie

Nižší výkon (t/hod)

Vyšší výkon (t/hod)

 

Společnost TAURUS, s.r.o., Chrudim vyvinula novou generaci vertikálních mlýnů, které jsou na trhu jedinečné, a které se od všech dosavadních obdobných vertikálních mlýnů konkurenčních firem odlišují zcela novým konstrukčním řešením zajišťujícím unikátní vlastnosti inovovaného produktu (upínání sít, bezpečnostní zajištěním dveří šrotovníku, inovativně řešená výpadová část výsypky, zapojení jednotlivých komponent a prvků snižujících vibrace, snížená hmotnost technologie při současném zachování funkčních charakteristik, kvalitní a efektivní spojování strojních součástí a především schopnost zapojení do technologií zemědělství 4.0 a automatizace v zemědělství, stavebnictví a dalších oborech.

Naši partneři

Vybraní partneři se kterými spolupracujeme.