загрузка...

Специальная технология

Машины для взрывоопасной зоне ATEX

Speciální stroje do prostředí s nebezpečím výbuchu, ochranné systémy zamezují vzniku výbuchu a tím poškození zdraví.

Машины для мельницы

Stroje a zařízení pro technologii mlýnů. Díly PROKOP a TMS Pardubice. Realizace rekonstrukcí mlýnů a repasí stávajících strojů.

Линии для переработки, оказание

Stroje se speciální úpravou pro zpracování kafilérní moučky, se využívájí pro drcení (šrotování), prosévání a míchání podobných materiálů v kafilériích.

Дробление линии

Technologie skládaná na základě požadavků zákazníka, určená pro šrotování surovin jako jsou obiloviny, odpady apod.

Pаспыления масла

Nástřik oleje do míchaček se využívá při výrobě krmných směsí a následného nástřiku různých olejů, tuků apod.

угольная котлы

Šnekové a korečkové dopravníkové systémy pro plnění kotlů na uhlí, peletky atd., a následný odvod popílku od kotle na tuhá paliva.

Металлоконструкции

Komplexní dodávka včetně projektu, statického výpočtu, výroby a montáže. Výroba přesně dle požadavků zákazníka, možnost zaslání 3D návrhu.