Úvodní stránka
NAPSAT POPTÁVKU OBJEDNÁVKA
Technologie
Produkty
Náhradní díly

Čistička obilovin


Čistička (předčistička) obilovin firmy TAURUS , s.r.o., Chrudim je stroj, určený pro separaci zrnin od příměsí a nečistot, na tři podíly. Dělení na podíly je prováděno pomocí rovinných sít. Čistička se skladá z třídiče obilovin TO 7/25 a aspirační skříně SA 7/25. Stroj je určen pro montáž do technologických celků pro posklizňovou úpravu zrnin a podobných průmyslových provozů, skládajících se ze skladovacích zařízení a následných technologických zařízení pro zpracování suchých sypkých hmot.

Třídič obilovin typ TO 7/25 je stroj určený pro separaci zrnin od příměsí a nečistot, na tři podíly. Dělení na podíly je prováděno pomocí rovinných sít.

Skříň aspirační typ SA 7/25 je stroj určený pro separaci zrnin od příměsí a nečistot, jež mají menší vznosnou rychlost než tříděný produkt. Současně jsou odstraňovány i feromagnetické nečistoty.TYPY

TŘÍDIČ OBILOVIN TO 7/25

SKŘÍN ASPIRAČNÍ SA 7/25


PROSPEKTY

PROSPEKT TO 7/25

PROSPEKT SA 7/25

Produkty