Úvodní stránka
NAPSAT POPTÁVKU OBJEDNÁVKA
Technologie
Produkty
Náhradní díly

Linka na výrobu krmiv PP


Linka na výrobu krmiv je koncipována jako sestava tří hranatých zásobníků pro obiloviny, které jsou průběžně plněny čelním nakladačem z podlahového skladu. Kapacity jsou 3 x 10m3. Z těchto zásobníků jsou jednotlivé suroviny navažovány do tenzometrické váhy s kapacitou 500 kg směsí. Navážená dávka je následně dopravena do šrotovací linky, které se skládá z vertikálního šrotovníku VM 15 s automatickým dávkováním meliva do mlecí komory pomocí žlabového šnekového dopravníku, nad šrotovníkem je magnetický separátor, díky kterému jsou ze suroviny odstraněny feromagnetické příměsi.

Premixy a doplňky krmných směsí jsou skladovány v textilních vacích big-bag, které jsou zavěšené ve speciálních rámech se šnekovým dopravníkem, který je zaústěn do tenzometrické váhy. Tyto suroviny jsou dopravovány mimo šrotovací linku přímo do míchačky.

Samotné míchání probíhá tak, že do horizontální míchačky je zaústěn výpad vertikálního šrotovníku, dále do míchačky jsou dopraveny mimo šrotovací linku navážené suroviny, které není nutné šrotovat. Pro míchání je navržená válcová překlopná míchačka PM 130 – 500 s pracovní přesností míchání 1 : 100 000 a dobou míchání 8 min. Zamíchaná směs se z míchačky vyprázdní překlopem do manipulačního zásobníku pod míchačkou. Ze zásobníku je zamíchaná směs vyskladněna dopravníkem do manipulačního zásobníku před granulací a nebo v sypkém stavu do přepravníku krmných směsí. Míchačka má ruční násyp komponent a umožňuje nástřik rostlinného oleje do míchané sypké krmné směsi.


TYPY

LINKA NA VÝROBU KRMIV PP 1500


PROSPEKTY

PROSPEKT KRMIVÁRNA PP 1500V případě, že Vám tyto výkony nevyhovují nabízíme Kompletní výrobny krmných směsí s mnohem většími výkony.
Produkty