Úvodní stránka
NAPSAT POPTÁVKU OBJEDNÁVKA
Technologie
Produkty
Náhradní díly

Příjmové koše


Příjmový koš slouží k příjmu sypkých materiálů (komodit) v posklizňových linkách a výrobnách krmných směsí. Najčastějším typem jsou příjmové koše přejezdné, ty je možné zabudovat ve stávajícím objektu či nové hale. Přejezdný příjmový koš se skladá z masivního přejezdného roštu a ocelových splach ústících do vynášecích dopravníků (příjmové redlery, šneky, elevátory). Dalšímy typy přijmových košů jsou koše polopřejezdné, nepřejezdné a příjem řešený násypkou.

Rozměry koše, jeho hloubka, případně typ je volen dle požadavků zákazníka. Možnost osazení přijmového koše je předmětem projektové dokumentace.


TYPY

PŘÍJMOVÝ KOŠ PŘEJEZDNÝ (HLUBINNÝ)

PŘÍJMOVÝ KOŠ POLOPŘEJEZDNÝ

PŘÍJMOVÝ KOŠ NEPŘEJEZDNÝ

PŘÍJMOVÝ KOŠ - NÁSYPKA

Produkty