Úvodní stránka
NAPSAT POPTÁVKU OBJEDNÁVKA
Technologie
Produkty
Náhradní díly

Speciální dodávky technologií


Na základě využití strojů a zařízení firmy TAURUS , s.r.o., Chrudim i v jiných oborech a odvětví, poskytujeme také dodávky a montáže různých typů šrotovacích linek, protivýbušných strojů s certifikací ATEX, mlýnských strojů, kafilérních strojů. tukování míchačky, zauhlování strojů nebo ocelových konstrukcí. 

Zařízení s certifikace ATEX - speciální stroje do prostředí s nebezpečím výbuchu, ochranné systémy zamezují vzniku výbuchu a tím poškození zdraví.

Mlýnské stroje - firma TAURUS nabazuje na již zaniklou společnost TMS Pardubice, realizuje také rekonstrukce mlýnů a repase stávajících strojů.

Kafilérie a soldifikace - stroje se speciální úpravou pro zpracování kafilérní moučky, se využívájí pro drcení (šrotování), prosévání a míchání podobných materiálů v kafilériích.

Šrotovací linky - technologie skládaná na základě poptávky zákazníka, určená pro šrotování surovin jako jsou obiloviny, odpady, sůl, cukr, koření, krev atd.

Tukování míchačky - nástřik oleje do míchaček se využívá při výrobě krmných směsí a následného nástřiku různých olejů, tuků apod. Speciálním typem je nástřik přímo na granule.

Zauhlování kotlů - šnekové a korečkové dopravníkové systémy pro plnění kotlů na uhlí, peletky atd., a následný odvod popílku od kotle na tuhá paliva.

Ocelové konstrukce - komplexní dodávka včetně projektu, statického výpočtu, výroby a montáže. Výroba přesně dle přání zákazníka, možnost zaslání 3D návrhu.


Reference