Úvodní stránka
NAPSAT POPTÁVKU OBJEDNÁVKA
Technologie
Produkty
Náhradní díly

Posklizňové linky

TAURUS , s.r.o., Chrudim je tradičním ryze českým výrobcem technologií pro linky na posklizňové zpracování obilovin, skladování komodit, čištění obilovin a dopravníkové systémy. Realizace posklizňových linek je kompletní, včetně projektu, montáže technologie, elektroinstalace, řídících systémů až po zaškolení obsluhy. V tomto oboru firma působí již od roku 1992.

Rekonstrukce stávajících objektů

Vzhledem k velko poptávce společnost TAURUS nabízí také rekonstrukce a modernizace stávajících posklizňových linek, kde je možné využít stávající technologii apod. Dochází zde k velkým energetickým úsporám.

 Technologické schema

Posklizňová úprava zrnin

Příjem - sklizený produkt je pomocí příjmového koše a následného dopravníku dopraven do zásobníků, tímto je zajištěna plynulá sklizeň úrody a naskladnění před samotnou posklizňovou úpravou.

Předčištění - odstranění nečistot, zlomků zrn, plevelných semen atd. Vlhkost předčištěného obilí určeného ke skladování může být maximálně 15%.

Sušení - energeticky a technologicky náročný proces. Proces se může několikrát opakovat, v závislosti na vlhkosti zrna.

Provzdušňování - využívá se při nižší vlkosti sklizeného zrna (do 18%), tento proces probíhá pomocí roštů s ventilátory, kdy je provětrávána celá masa zrnin.

Skladování - pro skladování komodit se využívají buď hranaté skladovací zásobníky (tzv. baterie zásobníků) nebo pozinkovaná obilní sila s rovným dnem nebo s výsypkou.

Expedice - podjezdové expediční sila z prolamovaných plechů, jejich kapacita se pohybuje od 25 do 100 t. S pomocí ovládaných hradítek pod výpadem lze dosáhnout přesného plnění vozidel s přesností až 15 kg.


Reference


SOUFFLET AGRO a.s. ČSO Hostivice - Litovice

linka na skladování a dopravu osiv


 

 

 

 


SOLVIT, s.r.o. Holice

posklizňová linka včetně sušárny zrnin 

 
 


Další reference