Úvodní stránka
NAPSAT POPTÁVKU OBJEDNÁVKA
Technologie
Produkty
Náhradní díly

Ke stažení ŠROTOVNÍKY

 MÍCHAČKY

  Vertikální šrotovník (mlýn) VM 3
  Překlopná míchačka PM 130-500
  Vertikální šrotovník (mlýn) VM 4-7,5
  Překlopná míchačka PM 130-1000
  Vertikální šrotovník (mlýn) VM 11-22
  Překlopná míchačka PM 130-2000
  Vertikální šrotovník (mlýn) VM 37-90
  Stojatá míchačka STM 0,7 (pojízdná)
  Samonasávací turbo šrotovník (mlýn) TM 11-18,5
  Stojatá míchačka STM 1-1,5 
  Horizontální šrotovník HM 22-37  Stojatá míchačka STM 4,5 plasty (pojízdná)
 
  Stojatá míchačka STM 8

 MAGNETY

  Míchačka mouky DVŠ 250 (dvoušnek)
  Magnet roštový MR  Míchač rychloběžný RM 20
  Magnet deskový MD 
 

 

 ZÁSOBNÍKY A SKLADOVÁNÍ
 DOPRAVNÍKY
  Zásobníky skladovací prolamované ZS  Žlabový šnekový dopravník DŠ 100-400
  Zásobníky podjezdové expediční ZE  Trubkový šnekový dopravník TŠ 60-400
  Zásobníky válcové a dřevní hmoty  Řetězový redlerový dopravník TR 160-360, TRV 160-360
  BIG-BAG stanice plnící
  Korečkový elevátor EO 7
  BIG-BAG stanice vyprazdňovací
  Korečkový elevátor EO 20
  Vyprazdňovací zařízení VZS 630, 630 EX
  Korečkový elevátor EO 50
  Přihrnovací zařízení PZ
  Korečkový elevátor EO 100
  Podavač komponent PK 1.1 / 1.2
  Bezosý šnekový dopravník BŠ 130-300
  Podavač komponent PK 2.1 / 2.2
  Zalomený šnekový dopravník ZŠ 200-250
  Podavač komponent PK 2 - P2
  Šnekový dopravník s hydropohonem H-TS 100-150
  Podavač komponent PK 2 - P4
  Trubkový šnekový dopravník TTS 80-250 EX (výbušné prostředí)


 MALÉ VÝROBNY KRMNÝCH SMĚSÍ
 TŘÍDIČE A ČISTIČKY
  Malá krmivárna s vertikálním šrotovníkem MVKS-V
  Vibrační třídič T 5
  Malá krmivárna se samonasávacím šrotovníkem MVKS-T
  Vibrační třídič T 10
  Linka na výrobu krmiv PP 1500
  Vibrační třídič T 20
  Žlabová míchačka se šrotovníkem  MVM 4-15
  Bubnový třídič BT 630
 
  Třídič obilovin TO 7/25 (čistička obilovin)
 
  Aspirační skříň SA 7/25

  Prosévačka PR 1000, 1000 EX

  Prosévačka PR 750, 750 EX


 SPÁDOVÁ DOPRAVA
 DALŠÍ ZAŘÍZENÍ
  Hradítka Hr, He, Hp
  Cyklony a odlučovače
  Rozdělovací klapka Kr, Ke, Kp 152-40j, 220-40j
  Dávkovací zařízení PD 260
  Rozdělovací klapka Kr, Ke, Kp 152-60s, 220-60s
  Mixér napařovací MN 412
  Rozdělovací klapka Kr, Ke, Kp 152-40s, 220-40s
  Mixér napařovací MN 02 (13,09)
  Rozdělovací klapka Kr, Ke, Kp 152-60j, 220-60j
  Trhač chleba TCH300
  Rozdělovací klapka Kr, Ke, Kp 400 r
  Přijmové koše
  Tenkostěnné trubky pro spádové potrubí
  Tenzometrické váha

 
 ŠNEKOVNICE

  Šnekovnice - lehká řada

  Šnekovnice - těžká řada

  Šnekovnice - nerezová řada